Background

Mirjam van Essen

rouw & verliestherapie

ROUWTHERAPIE

Het verwerken van een groot verlies kan zwaar zijn en is een persoonlijk, individueel en uniek proces. Iedereen die te maken krijgt met een betekenisvol verlies komt in onrustig water terecht. Op zijn minst in onbekend vaarwater. De vaste grond onder de voeten is kwijt en het vraagt kracht en energie om de boot alleen al in evenwicht te houden. De realiteit is dat soms die ene kant en soms die andere kant meer aandacht vraagt. Er is niets op tegen om een tijdlang gewoon maar met één roeispaan te roeien zodat je rondjes draait. Het gaat erom dat je jouw eigen slingerbeweging probeert te vinden die ervoor zorgt dat je niet in je emoties verdrinkt maar ze ook niet verdringt.

Als u merkt dat u hier zelf niet uitkomt, kunt u ondersteuning nodig hebben in het begeleiden van uw rouwproces. Als (beeldend) rouwtherapeut begeleid ik jongeren en volwassenen die met een verlies te maken hebben gehad; bij verlies van een dierbare, maar ook verlies van gezondheid, van werk of relatie.

BEELDENDE THERAPIE

Naast gesprekstherapie maak ik -als dat gewenst is- gebruik van beeldende therapie. Het creatieve onderdeel van rouwtherapie kan een middel zijn om uw verlies concreet te maken en een wezenlijk verschil in verwerking bieden. Door creatief bezig te zijn kunt u uw gevoelens op een andere manier uitdrukken en verwerken. Uw aandacht op het verdriet, angst, frustratie, boosheid verschuift tijdens het creatieve proces naar het creëren en schept enige afstand van de situatie. Door middel van beeldende therapie kunt u zich non-verbaal uiten door de eenvoudige handeling van creatieve expressie. Er komt een verbinding tot stand tussen uw verdriet en uw innerlijke gevoel van kracht en levendigheid waardoor uw gevoelens meer in balans komen. En u zich ook meer in balans kan voelen.

Voor beeldende therapie is het niet nodig dat u over creatieve talenten beschikt. We gaan samen aan de slag en ik zal u begeleiden met het gebruik van de materialen.

ACHTERGROND

Mijn interesse in het bijstaan van mensen in geestelijke nood is ontstaan tijdens mijn vrijwilligerswerk en als mentor bij De Luisterlijn. Deze organisatie is al meer dan 55 jaar de grootste organisatie in Nederland die dag en nacht emotionele ondersteuning via chat en telefoon biedt. Vanuit die interesse ben ik als vrijwillige rouwbegeleider en coördinator “Kind & Jongere” bij Humanitas gestart. De basis voor het werken in de hulpverlening is echter gelegd tijdens mijn studie Social Work.

De verschillende wijzen waarop wij rouwen en hoe we ons verlies verwerken heeft mij altijd al geïntrigeerd. De behoefte om mensen hierbij te ondersteunen is de laatste jaren zo gegroeid, dat ik in 2014 gestart ben met de opleiding voor Verlies- en Rouwtherapeut aan de Academie voor Geesteswetenschappen in Utrecht. Voor het vervolg van de opleiding heb ik de studie Rouwbegeleidingskunde aan de Hogeschool Utrecht afgerond.

  • Het gaat erom dat je jouw eigen slingerbeweging probeert te vinden die ervoor zorgt dat je niet in je emoties verdrinkt maar ze ook niet verdringt.
  • Uw aandacht op het verdriet, angst, frustratie, boosheid verschuift tijdens het creatieve proces naar het creëren en schept enige afstand van de situatie.
  • Het creatieve onderdeel van rouwtherapie kan een middel zijn om uw verlies concreet te maken en een wezenlijk verschil in verwerking bieden.
PRIJZEN

Tijdens het intakegesprek kan ik u een indicatie geven over het aantal sessies die ik verwacht nodig te hebben om u optimaal te kunnen ondersteunen.

  • Intakegesprek ……………………………………. gratis
  • Individuele sessie à 60 min ……………………. €75,-
  • Groepstherapie à 90 min (3-6 personen) ……. €90,-

 

 

Aangesloten bij beroepsverenigingen NVPA voor Psychosociaal Therapeuten en RBCZ voor beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg