Background

ROUWTHERAPIE & COACHING

mirjam van essen

ROUWTHERAPIE

Wanneer je te maken hebt (gehad) met een verlies van een dierbare, verlies van gezondheid, van werk of relatie kun je bij mijn praktijk terecht voor rouwtherapie. Het verwerken van een groot verlies kan zwaar zijn en is een persoonlijk, individueel en uniek proces en soms kun je hier hulp bij gebruiken. Iedereen die te maken krijgt met een betekenisvol verlies komt in onrustig water terecht. Op zijn minst in onbekend vaarwater. De vaste grond onder de voeten is kwijt en het vraagt kracht en energie om de boot alleen al in evenwicht te houden. Het gaat erom dat je jouw eigen slingerbeweging probeert te vinden die ervoor zorgt dat je niet in je emoties verdrinkt maar ze ook niet verdringt. Rouwen is een beweging naar binnen, naar een dieper niveau in jezelf. Op dat niveau kom je ook in contact met je kracht, wijsheid, creativiteit en uniciteit. Ik kan begeleiding bieden door de manier waarop je rouwt inzichtelijk te maken en je te helpen om het verlies te integreren in je leven.

Naast gesprekstherapie maak ik -als dat gewenst is- gebruik van beeldende therapie. Het creatieve onderdeel van rouwtherapie kan een middel zijn om het verlies concreet te maken en een wezenlijk verschil in verwerking bieden. Door creatief bezig te zijn kun je je gevoelens op een andere manier uitdrukken en verwerken. De aandacht op het verdriet, angst, frustratie, boosheid verschuift tijdens het creatieve proces naar het creëren en schept enige afstand van de situatie. Door middel van beeldende therapie kun je je non-verbaal uiten door de eenvoudige handeling van creatieve expressie. Er komt een verbinding tot stand tussen het verdriet en jouw innerlijke gevoel van kracht en levendigheid waardoor gevoelens meer in balans komen. En jij je ook meer in balans kunt voelen.

COACHING

In het contact met anderen kunnen de knelpunten in onszelf zichtbaar worden, het laat zien dat wij veelal onbewust op een bepaalde manier reageren. Niet omdat we daarvoor kiezen maar omdat we dat zo geleerd hebben door de ervaringen in ons leven. In je onderbewustzijn liggen namelijk ook je gewoonten, blokkades, overtuigingen en trauma’s opgeslagen. Soms kun je last krijgen van die knelpunten en loop je tegen moeilijke dingen aan in je werk, je relaties, zit je niet lekker in je vel of heb je bijvoorbeeld moeite met het aangeven van je grenzen.

Tijdens onze gesprekken onderzoeken we jouw onbewuste belemmerende factoren en scheppen we helderheid in gedachten en gevoelens. Veranderingsmogelijkheden liggen besloten in de blijvende wisselwerking tussen inzicht en gedrag en helpen je op een effectieve wijze je zelfkennis te vergroten, nieuwe of bestaande vaardigheden te ontwikkelen en deze toe te passen in jouw dagelijks leven.

Door de belemmerende factoren, overtuigingen en patronen naar het bewustzijn brengen kan de de stap naar verandering gemaakt worden. Deze verandering naar het dichter bij jezelf komen geven je kracht, meer zelfvertrouwen en meer plezier in het leven, waarbij zingeving een belangrijk onderdeel is in het proces zodat jij jouw leven weer voluit kunt leven.

ACHTERGROND

Mijn interesse in het bijstaan van mensen in geestelijke nood is ontstaan tijdens mijn vrijwilligerswerk en als mentor bij De Luisterlijn. Vanuit die interesse ben ik als vrijwillige rouwbegeleider en coördinator “Kind & Jongere” bij Humanitas gestart. De basis voor het werken in de hulpverlening is echter gelegd tijdens mijn studie Social Work.

De verschillende wijzen waarop wij rouwen en hoe we ons verlies verwerken heeft mij altijd al geïntrigeerd, mede door mijn persoonlijke ervaringen met rouw en verlies. De behoefte om mensen hierbij te ondersteunen is de laatste jaren zo gegroeid, dat ik in 2014 gestart ben met de opleiding voor Verlies- en Rouwtherapeut aan de Academie voor Geesteswetenschappen in Utrecht. Voor het vervolg van de opleiding heb ik de studie Rouwbegeleidingskunde aan de Hogeschool Utrecht in 2018 afgerond.

  • Rouwen is een beweging naar binnen, naar een dieper niveau in jezelf.

  • Veranderingsmogelijkheden liggen besloten in de blijvende wisselwerking tussen inzicht en gedrag.

  • De onbewuste patronen die jou ooit beschermd en geholpen hebben om te kunnen overleven, kunnen je in het heden in de weg staan.

  • Het gaat erom dat je jouw eigen slingerbeweging probeert te vinden die ervoor zorgt dat je niet in je emoties verdrinkt maar ze ook niet verdringt.

  • Het creatieve onderdeel van rouwtherapie kan een middel zijn om je verlies concreet te maken en een wezenlijk verschil in verwerking bieden.

PRIJZEN

Tijdens het kennismakingsgesprek stemmen we de duur van het traject af op jouw wensen en behoeften.

Ik ben aangesloten bij beroepsverenigingen NVPA en RBCZ en in veel gevallen vindt (gedeeltelijke) vergoeding plaats vanuit de aanvullende zorgverzekering.

  • Kennismakingsgesprek 30 min         gratis
  • Individuele sessie 60 min                  €80,-

CONTACTGEGEVENS

Wijnhaven 36, 3011 WS Rotterdam
06-53 83 88 40

PRAKTIJKGEGEVENS

AGB-code zorgverlener: 94105802
AGB code praktijk: 9406475
KvK: 74777319
BTW lid: NL001635334B7

BEROEPSVERENIGINGEN

NVPA Psychosociaal Therapeuten, lidnummer 104548
RBCZ Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg, licentie 190430R

KLACHTEN EN GESCHILLEN

Voor de klachtenfunctionaris en geschillencommissie ben ik aangesloten bij SCAG.